BBC kaprijke
Business

Artikel marketing voor iedereen

Artikel marketing is voor iedereen die een website heeft en deze hoog in de ranking wil krijgen van de zoekmachines. Artikel marketing is het plaatsen van artikelen op externe websites met een (link-) verwijzing naar je eigen website. Iedere dag zijn er activiteiten uit te voeren rondom artikel marketing. Van steeds weer unieke artikelen schrijven, het uitzoeken wat de best passende anker teksten zijn, zoeken naar juiste relevante externe websites en daarbinnen weer de juiste relevante categorieën, dit alles hoort bij artikel marketing. Artikel marketing is het schrijven van artikelen op externe websites met als doel, een verwijzing te krijgen naar je eigen website. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoek machines. Echter er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden om dit voor elkaar te krijgen.

Eisen artikel marketing

De artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten inhoudelijk altijd relevant zijn. Relevant betekent in dit geval dat de inhoud een duidelijke relatie moet hebben met de content (inhoud) van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moet deze binnen de externe website ook nog eens gekoppeld worden aan een relevante categorie. Hier een voorbeeld: Indien u een website heeft met betrekking tot kleding, dan moet het artikel dat u wilt plaatsten ook een duidelijke relatie met kleding (of mode of iets dat geassocieerd wordt met kleding) hebben en niet slechts over auto’s gaan. Hetzelfde geldt voor de categorie waaronder het geplaatst moet worden. De categorie moet kleding/mode/uiterlijk/enz. gerelateerd zijn, plaatsen onder de categorie auto’s of koffie wordt duidelijke minder gewaardeerd door Google. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopieren dat u op het internet vindt is vooral niet erg handig en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goed artikel marketing portaal, wordt dit gecontroleerd zodat u gedwongen bent steeds unieke artikelen te publiceren. Tevens moet een goed artikel marketing portaal ook voldoende, relevante, categorieën hebben, of minimaal de mogelijkheid bieden, relevante, categorieën aan te kunnen maken of vragen.

Artikel marketing met succes

Wanneer niet afgeweken wordt van relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie waarbinnen het artikel gepubliceerd wordt, heeft u al een deel van een hogere ranking in het vizier. Wat zeker van belang is om nog beter te gaan scoren met artikel marketing is de frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar dezelfde website. Het is van belang dat dit gedoseerd en gevarieerd plaats vindt. Indien teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt men over het algemeen gestraft met een terugval in de ranking (met geluk slechts tijdelijk, men noemt dit “sand boxing”, met pech verdwijnt men voor langere tijd volledig uit beeld dankzij een “handmatige maatregel”). Variatie met betrekking tot de anker tekst (het woord, begrip of frase vanwaar de verwijzing naar uw website gelegd wordt) is ook van groot belang. In het voorbeeld van de website over vorkheftrucks (of een vorkheftruck) mag slechts 4-5% van de anker teksten dit woord bevatten, de rest moet (semantisch) verdeeld worden over andere aanduidingen (bijvoorbeeld: vorkheftruck leveranciers, vorkheftruck leasen, enz.). Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke punten houdt, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoek machines.