BBC kaprijke
Business

Spoor2Expert

Spoor2Expert is een term die je steeds vaker tegenkomt in het hedendaagse arbeidsproces. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en en innovatie hebben een vlucht genomen in de afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen zullen onze wereld en maatschappij op een ingrijpende manier gaan veranderen. Er is een proces gaande wat onomkeerbaar lijkt. De gevolgen hiervan zijn nog niet helemaal te overzien, zo denkt men. We weten dat in de nabije toekomst, talloze banen en arbeidsplaatsen zullen verdwijnen als gevolg van de hedendaagse technologische revolutie. Veel van het werk wat nu nog door mensen wordt gedaan zal op den duur worden overgenomen door robots en computers. Voor velen is dit een waarheid die men liever niet onder ogen komt. Anderen onderkennen de situatie en beseffen dat ze moeten omscholen en aanpassen zodat ze ook in de toekomst een inkomen kunnen genereren. Zo zal er door de technologische revolutie enorm veel werk verdwijnen. De optimisten onder ons spreken liever over een verschuiving van de arbeidsplaatsen. Zo zal er in de wereld van IT een steeds grotere vraag ontstaan naar geschoold personeel. Een andere sector waar de vraag naar geschoold personeel enorm toeneemt is de techniek.Je moet dan bijvoorbeeld denken aan installatiemonteurs en andere technici. In Nederland zitten deze sectoren te springen om personeel. Ze komen letterlijk handen en voeten tekort. Wanneer je als werkgever op gepaste wijze afscheid wilt nemen van personeel vanwege automatisering, dan is Spoor2Expert een begrip van formaat. Spoor2Expert biedt voor alle betrokkenen een gepaste oplossing.

ADXpert Spoor2Expert

ADXpert Arbeidskundig Expertisecentrum uit Ridderker doet de term Spoor2Expert eer aan. Wanneer je als werkgever afscheid moet gaan nemen van een trouwe medewerker, dan kan dat erg pijnlijk zijn. Vaak is het moeilijk, duur en immoreel om zo iemand in koelen bloede te ontslaan. Een werknemer begrijpt vaak ook dat een vertrek onafwendbaar is. De werkgever moet nu eenmaal kunnen blijven concurreren en innovatief zijn. We kunnen het negatieve heel simpel een positieve draai geven. Zonder dat er een conflict onstaat waar niemand op zit te wachten gaan we op zoek naar een oplossing. ADXpert behelst met Spoor2Expert een traject waarbij men kijkt naar gepaste mogelijkheden voor een werknemer buiten de organisatie. Re-integratie, omscholing, en netwerkuitbreiding zijn termen die de toon aangeven bij Spoor2Expert.

Nieuwe start

Spoor2Expert gaat uit van oplossingen. Bij ADXpert weet men als geen ander dat diegene die zich het beste aanpast, de meeste kans heeft om te overleven. Deze filosofie, gecombineerd met kennis en kunde maakt van Spoor2Expert een traject dat zich richt op een betere toekomst voor allen.