BBC kaprijke
Image default
Aanbiedingen

Vacatures voor beheerders op vindazo

Voor de verdere ontstaan van onze groene en ecologische vub-campussen werd er een masterplan opgesteld waarbij renovatie en nieuwbouw hand in hand gaan. In dit kader wenst de directie infrastructuur een projectleider technieken aan te werven die gehouden is voor de uitwerking van technische projecten en de verdere ontplooixefng van het masterplan technieken.

Je zal deel uitmaken van de directie wegennet dat instaat voor de successie van diverse bouw- en technische projecten op de gevarixeberde campussen alsmede het onderhoud van de installaties.

 

Een handvat uit je takenpakket:

Je bent gehouden voor het vlotte verloop van de renovatie en installatie van de technische infrastructuur te de bestaande en eventuele nieuwe gebouwen op de campussen en zorgt ervoor dat deze betalen aan de specifieke normen en wettelijke veiligheids- en kwaliteitseisen ; je wordt betrokken bij het onderzoek en de opvolging van nieuwe projecten. Je beschaven voorstudies, formuleert voorslaan en evalueert ze op haalbaarheid ; je bent gehouden voor het opstellen van ordners die leiden tot de creatie van projecten ( o. M. Ontwerpen, ramingen, aanbestedingsdossiers ) alsmede de rapportering ; je neemt deel aan informatie- en coördinatievergaderingen rond projecten ; je staat mee in voor een adequate inwonende en externe communication en het onderhouden van goede contacten met de belangrijkste actoren ; je staat in voor een permanente kwaliteitsbewaking en monitort hiervoor de technische realisaties, de budgetten en de programma en stuurt bij waar nodig ; je verzekert het toezicht op de werkzaamheden met speciale voetlicht voor orde en veiligheid bevestigend de desbetreffende reglementering en adviezen. Je neemt deel aan de werfvergaderingen ; tot slot ben je gehouden voor de oplevering van de werken.

In deze functie werk je nauw bijeen met de verantwoordelijken voor de uitbating en onderhoud van de technische infrastructuur en werkt mee aan het opstellen en disputeren van de onderhoud- en uitbatingbegrotingen. Daarnaast pleeg je nauw beraadslaging met de leidinggevenden van de interne services preventie en leefomgeving en met externe aannemers.

vacatures

https://www.vindazo.be/job/all/beheerder.html