BBC kaprijke
Business

Veranderingen in het arbeidsrecht van het nieuwe cabinet

Na maanden van formeren had Nederland in oktober eindelijk weer een nieuw kabinet. Het nieuwe cabinet bestaat uit de VVD, CDA, ChristenUnie en D66 en het heeft na zijn verkiezing ineens enkele wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Hieronder kan je een opsomming lezen van de belangrijkste veranderingen.

– Vanaf 1 januari hebben zelfstandige ondernemers die arbeid verrichten door middel van een overeenkomst van opdracht (OVO) – bijvoorbeeld schoonmakers of maaltijdbezorgers- recht op een wettelijk minimumloon. Dat zal ook gelden voor mensen die voor beloning werken op basis van een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een aanneem-, vervoers- of uitgeefovereenkomst. Het bedrag zal tussen de 15 en 18 euro liggen.

– Mensen ontslaan wordt makkelijker, maar werknemers kunnen wel op een hogere ontslagvergoeding – transitievergoeding – rekenen.

– Nu moeten werkgevers na twee jaar werknemers vast in dienst nemen, dat wordt veranderd naar drie jaar. Zo hoopt de regering dat ze werkgevers kunnen aansporen om meer personeel aan te nemen. Daarmee wordt de ketenbepaling uit de WWZ dus teruggedraaid.

– Werkgevers krijgen vanaf het begin van het arbeidscontract recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar.

– Europese arbeidsimmigranten moeten binnenkort 26 weken gewerkt hebben in Nederland voordat ze recht hebben op een WW-uitkering.

– Vanaf 1 januari 2019 hebben nieuwe vaders recht op vijf dagen vaderschapsverlof die volledig doorbetaald worden.

– Er komen ruimere mogelijkheden voor proeftijd bij het aangaan van een contract. Daarmee moet het aannemen van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker worden voor werkgevers.

– Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het gehele minimumloon. Advocaten Delft zorgden ervoor dat het minimumloon voor werknemers van 18, 19 en 20 ook verder stijgt.

– Voor kleine bedrijven wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte beperkt tot 1 jaar. Voor het tweede jaar ziekte wordt er een regeling opgesteld. Een klein bedrijf is een bedrijf met maximum 20 werknemers in dienst.

https://www.ebhlegal.nl