BBC kaprijke
Image default
Business

Verstandige aanpak rondom vastgoed

De populariteit van vastgoed lijkt jaarlijks te stijgen. De grootste oorzaak is het beeld dat mensen schetsen van de vastgoedmarkt. Particulieren baseren de schets dikwijls op de persoonlijke ervaring. Door de stijging van eigen woning wordt de conclusie getrokken dat het gehele vastgoed zal renderen. Echter is het verhuren van een woning niet gemakkelijk en zo is het laten informeren over de aanpak een verstandige investering.

Leer de markt kennen

Om te weten of het vastgoed daadwerkelijk zal renderen, is het essentieel de markt goed te kennen. Duik goed in de markt en doelgroepen voordat er belegd wordt. Iedere doelgroep stelt andere eisen en heeft andere wensen. Daarbij is het belangrijk kennis te verrijken rondom de wettelijke rechten en plichten die voor zowel verhuurders als huurders gelden. Een uitbreiding van netwerk zal voordelen met zich meebrengen; een band met makelaars, notarissen of andere beleggers kan men wegwijs maken in het wereldje van de verhuur. Daarnaast kan kennis gedeeld worden van de huidige waardes, prijsontwikkelingen, voor- en nadelen en kansen en risico’s.

Bepaal het budget

Het is prettig te weten welk budget is vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk een deel te beleggen in aandelen of obligaties. Ook hier geldt dat het aangeraden wordt zich goed te laten adviseren. Zo over de kosten van de aanschaf, verbouwing en onderhoud, maar ook de hoe er een schatting gemaakt kan worden van de huurinkomsten.

Adviseren bij contracten en overeenkomsten

Het is aan te bevelen om een contract of overeenkomst altijd op te laten stellen en te laten controleren door een professional. Dit geldt voor zowel het koopcontract bij aankoop van het pand als het huurcontract met de huurder. Een expert kan u adviseren over mogelijkheden en onmogelijkheden en het technische beheer. Dit is mogelijk met een meerjarenonderhoudsbegroting, oftewel een samengesteld rapport waarin vermeld wordt welk onderhoud er nodig zal zijn gedurende de jaren. Bovendien wordt er vermeld welke kosten dit met zich meebrengt en wanneer het onderhoud plaats moet vinden.

https://laan35.nl/