BBC kaprijke
Business

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Heeft u kind problemen met leren op school? De Onderwijspraktijk van de Wijk werkt met erkende en betrouwbare leermethoden. Zo leert uw kind onder begeleiding niet alleen bepaalde leerstrategieën, maar leert het om te gaan met taken zoals huiswerk of de aandacht bij de les houden.

De Onderwijspraktijk van de Wijk is een specialist in remedial teaching en pedagogisch-didactische leerhulp te Rotterdam. Wij verzorgen leerproblematiek van dyslexieonderzoek tot dyslexiezorg en advies over pedagogisch-didactische leerhulp. Lees verder over de mogelijkheden van De Onderwijspraktijk van de Wijk.

De Onderwijspraktijk van de Wijk: remedial teaching in Rotterdam

De Onderwijspraktijk van de Wijk is een specialist in remedial teaching en begeleiding in Rotterdam. Met grote zorg evalueren wij de kunsten van uw kind en maken op basis hiervan een aanpak. Deze sluit aan op de onderwijsbehoeften van uw kind.

In overleg kunnen we in samenwerking treden met de school, bij bijvoorbeeld het constateren van dyslexie. Remedial teaching brengt de sterke en minder sterke punten van uw kind naar voren. Hierop maakt De Onderwijspraktijk een professioneel plan van aanpak voor leerhulp. Na ongeveer drie maanden peilen wij de voortgang en kunnen eventueel bijsturen.

De remedial teaching leraar helpt u als ouder met advies over hoe u kan bijstaan in de leerhulp, leerproblemen en gedragsproblemen van uw kind thuis en op school. Hierin is De Onderwijspraktijk van de Wijk zeer flexibel.

Dyslexieonderzoek en dyslexiezorg

Dyslexie en dyscalculie zijn bekende leerproblemen. De Onderwijspraktijk van de Wijk heeft hierdoor veel ervaring kunnen opbouwen met het helpen van kinderen met leren. De leraar werkt met officiële en erkende methoden van leerhulp bij dyslexie en dyscalculie.

Om vast te stellen dat uw kind dyslexie heeft is er een dyslexieonderzoek nodig, dit kan in samenwerking met de school en ouder. De dyslexiezorg die erop volgt kan in combinatie worden uitgevoerd met remedial teaching. Lees verder over de stappen van pedagogisch-didactische leerhulp in Rotterdam van De Onderwijspraktijk van de Wijk.

De stappen van pedagogisch-didactische leerhulp

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt naast dyslexieonderzoek en dyslexiezorg de pedagogisch-didactische leerhulp aan. Dit heeft de volgende stappen: intakegesprek, onderzoek, handelingsplan, begeleiding, evaluatie en aanpassen van het plan.

In het onderzoek komt naar voren aan welke onderwijsbehoeften uw kind behoeften heeft en hierop kunnen wij een effectieve leermethode formuleren. Heeft u als ouder vragen over de leerproblemen of gedragsproblemen van uw kind? Neem contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/